Jovijn+Hersbach

Procesoptimalisatie

 
 

 Binnen een onderneming met een financiële afdeling wordt eerst de behoefte van het management in beeld gebracht. Vervolgens zullen in een aantal fases de financiële administratie worden geoptimaliseerd zodat met een efficiëntere manier van werken meer output gegenereerd kan worden aan de directie.

De investering die je als bedrijf doet voor het laten uitvoeren van deze opdracht zit met name in de beginfase van het project. Onze ervaring is dat de terugverdienperiode van deze investering maximaal enkele maanden is. De besparing die je hebt als bedrijf zit namelijk in de personeelskosten van administratieve medewerker(s) en besparing op accountantskosten. Daarnaast geeft het je op de langere termijn volledig inzicht op financieel gebied, waardoor veel beter op resultaten gemanaged kan worden binnen de organisatie.


Administratie automatiseren en (her)inrichten

Op dit moment zijn we in de overgangsfase van het papieren tijdperk naar de digitale wereld. Het proces om deze stap te maken kunnen wij geheel invoeren binnen de onderneming. Onderdeel hiervan is de inrichting van het digitaal verwerken van facturen en automatisch inlezen van bankafschriften.

Administratie optimaliseren

Het is belangrijk voor de efficiency binnen een bedrijf om de processen met betrekking tot de financiële administratie optimaal in te richten. We bekijken de huidige processen en denken mee aan de hand van de behoeften hoe deze processen geoptimaliseerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: centraal ontvangen van inkoopfacturen, digitaal verzenden van verkoopfacturen, werken met PO-nummers, urenregistratie en inrichten debiteuren- en crediteurenbeheer.

Jaarrekening voorbereiden

Het is mogelijk aanzienlijk op accountantskosten te besparen door de jaarrekening(en) vergaand voor te bereiden. Door onze ervaring in de accountancy zijn wij bekend met de manier van opstellen van de jaarrekening en de informatiebehoefte die nodig is om deze op stellen.

Maandrapportage opzetten

Essentieel voor ondernemingen is continue inzicht in de cijfers. We zetten een maandrapportage op die geheel is opgesteld op basis van de informatiebehoefte van het management.

Wil je graag meer informatie over bovenstaande dienstverlening, of wil je een vrijblijvend informatiegesprek plannen? Neem dan snel contact met ons op!